Zakład Gospodarki Komunalnej Gorzyce

MENU

Warunki przyłączenia do sieci wodociągowej i kanalizacyjnej

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach dostawę wody i odbiór ścieków wykonuje zgodnie z ustawą z dnia 27 czerwca 2001 r. o zbiorowym zaopatrzeniu w wodę i zbiorowym odprowadzaniu ścieków oraz zgodnie z obowiązującym regulaminem dostarczania wody i odprowadzania ścieków na terenie Gminy Gorzyce.

Przyłączenie do sieci wodociągowej lub kanalizacyjnej odbywa się na wniosek osoby ubiegającej się o przyłączenie, posiadającej tytuł prawny do korzystania z nieruchomości.

Do wniosku należy dołączyć:

  • mapę sytuacyjną, określającą usytuowanie nieruchomości względem sieci wodociągowych i kanalizacyjnych oraz innych obiektów i urządzeń uzbrojenia terenu
  • dokumenty potwierdzające tytuł prawny do korzystania z nieruchomości

OBOWIĄZUJE NOWY WNIOSEK O WYDANIE WARUNKÓW PRZYŁĄCZENIA DO SIECI WOD.-KAN. WRAZ Z KLAUZULĄ

Wniosek o wydanie warunków przyłączenia do sieci wod.-kan.-DRUK

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.