Zakład Gospodarki Komunalnej Gorzyce

MENU

Deklaracja Dostępności

Deklaracja dostępności Serwis internetowy Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach

Zakład Gospodarki Komunalnej w Gorzycach zobowiązuje się zapewnić dostępność swojej strony internetowej zgodnie z przepisami ustawy z dnia 4 kwietnia 2019 r. o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych. Oświadczenie w sprawie dostępności ma zastosowanie do strony internetowej www.zgkgorzyce.pl

 • Data publikacji strony internetowej:
 • Data ostatniej istotnej aktualizacji:

Status pod względem zgodności z ustawą

Strona internetowa jest częściowo zgodna z ustawą o dostępności cyfrowej stron internetowych i aplikacji mobilnych podmiotów publicznych z powodu niezgodności lub wyłączeń wymienionych poniżej.

Treści niedostępne

 • Strona internetowa spełnia cel zgodności na poziomie A.
 • Wersja WCAG WCAG 2.1
 • Cel zgodności: Poziom A

Przygotowanie deklaracji w sprawie dostępności

 • Deklarację sporządzono dnia:
 • Deklarację została ostatnio poddana przeglądowi i aktualizacji dnia:

Deklarację sporządzono na podstawie samooceny.

Pobierz Raport z wynikami przeglądu dostępności.

Informacje zwrotne i dane kontaktowe

 • Za rozpatrywanie uwag i wniosków odpowiada: Nikola Warzycka-Grabda
 • E-mail: biuro@zgkgorzyce.pl
 • Telefon: +48 (15) 644-68-39 wew. 22

Każdy ma prawo:

 • zgłosić uwagi dotyczące dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • zgłosić żądanie zapewnienia dostępności cyfrowej strony lub jej elementu,
 • wnioskować o udostępnienie niedostępnej informacji w innej alternatywnej formie.

Żądanie musi zawierać:

 • dane kontaktowe osoby zgłaszającej,
 • wskazanie strony lub elementu strony, której dotyczy żądanie,
 • wskazanie dogodnej formy udostępnienia informacji, jeśli żądanie dotyczy udostępnienia w formie alternatywnej informacji niedostępnej.

Rozpatrzenie zgłoszenia powinno nastąpić niezwłocznie, najpóźniej w ciągu 7 dni. Jeśli w tym terminie zapewnienie dostępności albo zapewnienie dostępu w alternatywnej formie nie jest możliwe, powinno nastąpić najdalej w ciągu 2 miesięcy od daty zgłoszenia.

Skargi i odwołania

Na niedotrzymanie tych terminów oraz na odmowę realizacji żądania można złożyć skargę do organu nadzorującego pocztą lub drogą elektroniczną na adres:

 • Organ nadzorujący: Dyrektor Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach
 • Adres: 39-432 Gorzyce
  Wrzawska 9
 • E-mail: j.barabasz@zgkgorzyce.pl
 • Telefon: +48 (15) 644-68-39

Skargę można złożyć również do Rzecznika Praw Obywatelskich.

Dostępność architektoniczna

Budynek Zakładu Gospodarki Komunalnej w Gorzycach mieści się przy ul. Wrzawskiej 9, 39-432 Gorzyce.

Do budynku prowadzą dwa wejścia od ul. Wrzawskiej. Dojazd i dostęp do budynku jest utwardzony.

Na parkingu obok budynku wydzielone i oznakowane jest miejsce postojowe dla osób niepełnosprawnych.

Budynek posiada specjalne wejście dostosowane do potrzeb dla osób z niepełnosprawnościami, wzdłuż elewacji zamocowana jest poręcz.
Osobami oddelegowanymi do pomocy osobom niepełnosprawnym przy wejściu do budynku są pracownicy Zakładu.

W przypadku niemożności dotarcia interesanta do właściwej komórki Zakładu istnieje możliwość zejścia pracownika merytorycznego przed budynek i obsługi interesanta w dogodny dla niego sposób.

Budynek dwukondygnacyjny. W budynku nie ma windy. Toaleta na parterze i piętrze budynku nie jest dostosowana do potrzeb osób niepełnosprawnych.

W Zakładzie Gospodarki Komunalnej w Gorzycach nie można skorzystać z tłumacza polskiego języka migowego.

Ta strona używa cookie i innych technologii. Korzystając z niej wyrażasz zgodę na ich używanie, zgodnie z aktualnymi ustawieniami przeglądarki.